Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
Agenda  /  Speakers  /  Register  /  Login
Thanasis Koukounaris
Senior Project Manager and Projects Development Manager - University of Patras - Dynamic Vision

// Short bio

Thanasis Koukounaris is Civil and Transportation Engineer, and holds an M.Sc. in “Intelligent Transportation Systems and Project Management” from the University of Patras.

He is currently working as independent consultant. He is Senior Project Manager and Projects Development Manager collaborating with the University of Patras, Dynamic Vision and other private and public organisations. Over the last years, he has participated, managed and coordinated national, EU and International projects, written and submitted project proposals, and organised numerous events and conferences.

His expertise includes among others, Sustainable Development, Circular Economy, Intelligent Hubs, Smart Cities, Intelligent Transportation Systems, Traffic Modelling, Intelligent Energy Efficient Systems, Near Zero Energy Buildings, Life Cycle Analysis and Risk Management.

He is author or co-author of several publications having received scientific paper awards.

He is member of the Technical Chamber of Greece, the Hellenic Institute of Transportation Engineers, and founding member and member of the Board of Directors of the ITS Student Chapter.